خانه » عکس پروفایل دخترانه » عکس پروفایل کارتونی دخترانه – عکس نوشته بامزه دخترانه

اطلاعیه سایت

عکس پروفایل کارتونی دخترانه – عکس نوشته بامزه دخترانه

عکس پروفایل کارتونی دخترانه – عکس نوشته بامزه دخترانه

امروز پیکپرو تصمیم دارد برای شما عزیزان از مجموعه تصاویر شاد و عاشقانه به علاوه متن های دخترانه برای دختر خانم های عزیزی استفاده کند و شما دختر خانم های عزیز همیشه به دنبال عکس نوشته و یا عکس پروفابل به علاوه متن های دخترانه برای کپشن های اینستاگرامی می باشید راحت می توانید با یک جست و جو در سایت پیکپرو آن را دریافت کرده و در اخیار داشته باشید و حتی با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

معمولا دختر خانم هایی که علاقه به تصاویر با نمک، جالب و شاد هستند بسیار روحیه شاد و مثبت دارند و بسیار می توانند زندگی را به خوبی مدیریت کنند آن ها در لحظه زندگی می کنند و در زندگی بسیار اوقا را به شادی سپری می کنند که این خود کار بسار درست و معقولانه ای است زیرا در هیچ مراحلی از زندگی نباید غصه را در زندگی جای داد و باعث تلخ شدن لحظات خوش شد.

B4EBC6B4 4D38 4B9C 88FD D3DE4E7706F6 - عکس پروفایل کارتونی دخترانه - عکس نوشته بامزه دخترانه79CD5E85 41F2 4B37 B8BE 5DD68E855B51 - عکس پروفایل کارتونی دخترانه - عکس نوشته بامزه دخترانهB07FD717 BE0E 4EA7 AEB8 2686CD1E8032 - عکس پروفایل کارتونی دخترانه - عکس نوشته بامزه دخترانه1B397295 C047 42DB AEA0 43F1C6587FCC - عکس پروفایل کارتونی دخترانه - عکس نوشته بامزه دخترانه837A26B7 CE9F 4D87 AA2C 2D3686B45AAF - عکس پروفایل کارتونی دخترانه - عکس نوشته بامزه دخترانهBEE38712 81DD 4F22 BB3D D4CF6C91266D - عکس پروفایل کارتونی دخترانه - عکس نوشته بامزه دخترانه2FDBCFE3 AD34 4E4B 963E 86B030FAB2EF - عکس پروفایل کارتونی دخترانه - عکس نوشته بامزه دخترانهF6902160 619F 4E1D 8DF4 FD13D8982173 - عکس پروفایل کارتونی دخترانه - عکس نوشته بامزه دخترانه015C5FB7 2575 4194 9998 DC930F746F97 - عکس پروفایل کارتونی دخترانه - عکس نوشته بامزه دخترانهB7DB2AF5 8957 49A8 A4CB 95BD5A0C7469 - عکس پروفایل کارتونی دخترانه - عکس نوشته بامزه دخترانه77C593FA 1FB5 45A6 AB26 D67DC44DB7FF - عکس پروفایل کارتونی دخترانه - عکس نوشته بامزه دخترانه9B5D7845 0946 4F19 B885 1D0F08086C98 - عکس پروفایل کارتونی دخترانه - عکس نوشته بامزه دخترانه280453AC A670 4732 90BA 7ABFBB4EA16B - عکس پروفایل کارتونی دخترانه - عکس نوشته بامزه دخترانه0453F128 64AF 4072 812A 190E946447F1 - عکس پروفایل کارتونی دخترانه - عکس نوشته بامزه دخترانه0762C991 7DA5 4062 B570 B8504C221E83 - عکس پروفایل کارتونی دخترانه - عکس نوشته بامزه دخترانه18CE8CD5 2FA9 418A 9E1D 2C120E791E27 - عکس پروفایل کارتونی دخترانه - عکس نوشته بامزه دخترانهDA5AA1B3 7E42 402E 8E38 F2CF0B8360A8 - عکس پروفایل کارتونی دخترانه - عکس نوشته بامزه دخترانه7682F89B 1028 43AC BCB2 89962AE8DB21 - عکس پروفایل کارتونی دخترانه - عکس نوشته بامزه دخترانهD04612B6 4C1E 434F BD1A 2798B9F66592 - عکس پروفایل کارتونی دخترانه - عکس نوشته بامزه دخترانه2C5ABF75 5DE5 487E 911D D04FEF059195 - عکس پروفایل کارتونی دخترانه - عکس نوشته بامزه دخترانه84C35AB2 C152 42B5 928B B4D738671B4A - عکس پروفایل کارتونی دخترانه - عکس نوشته بامزه دخترانه5F35E778 A67B 4D1D BC39 2803584059D6 - عکس پروفایل کارتونی دخترانه - عکس نوشته بامزه دخترانه

955939634 talab org - عکس پروفایل کارتونی دخترانه - عکس نوشته بامزه دخترانه

عکس پروفایل کارتونی دخترانه – عکس نوشته بامزه دخترانه

دختــ ــر باش

دخترونه نــ ـاز کن

دخترونه فکــ ــر کن

دخترونه احســ ــاس کن

دخترونه استدلــ ــال کن

دخترونه زندگــ ــی کن

اما بدون غـم رو به اشتباه تو فرهنگ دخترونه تو جا دادن

عاشـ ــق شو، که زندگــ ــی کنی

یک عمــ ــر، زندگـــ ــی کنی

••••••••••

زن یعنی

لبخند در هجـــوم گریه ها

آرامش وقتــــ بی قراری های مدام

عاشقانه ای هنگام غروبـــــ ، وسط میدان جنگ

زن یعنـــی

تفسیر جمله ی دوستت دارم

یعنی

خدا هم زیباستــــــ ، عجب نقاشی خوبی است

یعنی

فلسفه ی آفرینش یکــــ آغوش

خود ِ زندگی …

••••••••••

ﻣﻨـــ ﯾﻬـــ دﺧﺘﺮﻣـــــ …

ﺑﺎ ﺗﻠﻨﮕﺮی ﺑﺎرانی ﻣﯿﺸﻮم ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ای ﻋﺎﺷﻖ♥ﻣے ﺷﻮﻣــــــــــ

↯ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎدی ﻣے ﺷﮑﻨﻤــــــــــ

زورم ﺑہ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣۍ رﺳــــــــــﺪ ﺑﻐــﺾ ﻟﻌﻨﺘےه

ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺪاد رﻧﮕﯽ ﺧﺎﻧﻪ روﯾﺎﻫﺎﯾﻢ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣـے ﻣﯿﮑﺸﻤــــــ !

ﻣﻦ دﺧﺘﺮم ﭘﺮاز راااز….ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﯽ داﻧﺴﺖ !

ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﺷﮑﻬﺎﯾﻢ را ﻧﻤﯿﺎﺑﯽ

ﻋﺎﺷﻘـ ﻟﻮس ﺷﺪﻧﺎم ﻗہــــــــــﺮ ﮐﺮدﻧﺎم ﺣـﺴـــﻮدﺷـــﺪﻧﺎﻣـــــ

دﺧﺘﺮووﻧﮕﯽ ﻫﺎﻣﻮ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯽ ﺗﻮ دﻧﯿﺎ ﻋﻮض ﻧﻤےﮐﻨﻤــــــــــ

دﻧﯿﺎی دﺧﺘﺮوﻧﻪ رو ﻓﻘﻂ ﯾﻪ دﺧﺘﺮ ﻣے ﺗﻮﻧﻪ ﻟﻤــــــــــﺲ ﮐﻨہ

1923519870 talab org - عکس پروفایل کارتونی دخترانه - عکس نوشته بامزه دخترانه

عکس نوشته های با نمک دخترانه

دﺧـﺘــــــ ـــــ ــــﺮ ﮐـﻪ ﺑـﺎﺷـﯽﺑـﻬـﺎﻧـﻪ ﻧﯿــــﺴﺖ

ﺣـﻘـﯿـﻘـﺘــــــــــﯽ ﺳـﺖ

ﮐـﺴـﯽ ﻧــﻤـﯿـﺘـﻮاﻧـﺪ درﮐــــﺶ ﮐـﻨـﺪ

ﺑــــــﺎﯾﺪ دﺧـﺘــــﺮ ﺑـﺎﺷـﯽﺗـﺎ ﺑــــﺪاﻧـﯽ ﭼـﻪ ﻣـﯽ ﮔـﻮﯾـﻢ

دﺧـﺘـﺮ ﺑـﺎﺷـﯽ ﺗـﺎ دراﯾـﻦ ﺷـﻬـﺮ ﮔـــــــــﺮگ زﻧـﺪﮔــﯽ ﮐـﻨـﯽ

ﻫـﻤـﺎن ﺟـــــــﺎﯾـﯿـﮑـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﻧـــــﮕﺎﻩ

ﺗــــﻮ را ﺗـﻌﺮﯾـﻒ ﻣـﯽ ﮐـﻨـﻨـﺪ اﮔــﺮ مرام بگذاری

ﻣـﺮاﻣــــــــﺖ را ﻧـــﻔـﻊ ﻣـﯽ داﻧـﻨـﺪ اﮔـﺮ ﺧــــﻮﺑـﯽ ﮐـﻨـﯽ

ﻟـﺒـﺨـــﻨـﺪ ﺑـﺰﻧـﯽ

ﺷـــــﺎدی ﮐـﻨـﯽ ﺗــــﻮ را ﻧـﺎﭘـﺎک ﻣـﯿــــﺪاﻧـﻨـﺪ

اﯾـﻨـﺠـﺎ ﺟـﺎﯾـﯽ ﺳـﺖ ﮐـﻪ

ﻫـــــﻤـﻪ ﭼـﯿـﺰت را ﻣـﯽ ﺷـﻤـﺎرﻧـﺪ

ﭘـﺲ دﺧـﺘـﺮ ﺑـﺎش ،ﺧــــﻮدت ﺑـﺎش

ﺑـﮕـﺬار ﮔـﺮگ ﻫـﺎی ﺷـﻬـﺮ  ﻫـــــﺮ ﭼـﻪ ﻣـﯽ ﺧـﻮاﻫـﻨـﺪ ﺑــــــﮕـﻮﯾـﻨـﺪ

ﺑـﻪ دﻧـﯿـﺎ آﻣـﺪﻩ اﻧـﺪ ﺗـﺎ زوزﻩ ﺑـﮑـﺸـﻨـﺪ

••••••••••

هميشه يه نفر هست كه شنيدن صداش،
مثل گوش دادن به يه موزیک، می‌ تونه آرومت كنه.
شايد هيچوقت نفهمه چقدر دوستش داری، شايد هيچوقت نفهمی چقدر دوستش داری.
اما هيچكدوم از اين «هيچوقتها» مهم نيست…
مهم اينه كه يه نفر باشه تا بهش بگی؛
«از اينجايی‌ كه هم اکنون هستم، آخرتری وجود نداره. حرف بزن باهام، می‌خوام به زندگی برگردم»…

••••••••••

وقتي از ته دل بخندی

وقتی هر چیزی رابه خودت نگیری

وقتی سپاسگزار انچه کـه هست باشی

وقتی برای شاد بودن

نیاز بـه بهانه نداشته باشی

ان زمان اسـت کـه واقعا زندگی میکنی

بازی زندگی، بازی بومرنگ‌هاست

اندیشه‌ها، کردارها و سخنان مـا، دیر یا زود با دقت شگفت‌آوری بـه سوی مـا بازمی‌گردند

زمانی کـه آدمی بتواند بی هیچ دلهره ای آرزو کند، هر آرزویی بی درنگ برآورده خواهد شد

فلورانس اسکاول شین

 

483015105 talab org - عکس پروفایل کارتونی دخترانه - عکس نوشته بامزه دخترانه

عکس نوشته های کارتونی دخترانه

زندگی ..
جیرهِ مختصری است،
مثل یک فنجانِ چای .. ؛
و کنارش عشق است ؛
مثل یک حبه ي قند ..
زندگی رابا عشق نوشِ جان باید کرد ..

••••••••••

به تمامِ انها
به هَمه‌شان
که معجِزه‌ای دارند،
بگو
معجزه يَعنی
امروز هَم من
بدونِ او زنده ماندم .

••••••••••

مي گم دلبر

از بقيه كه تاريخ تولدمو بپرسى

قد و قواره مو كه نگاه كنى

شناسنامه مو كه ببينى

همه ی ي يه تاريخ مشترک از چند سال پيش رو ميگن

اما از خودم كه بپرسى

آدرس اون روز عصرى رو بهت ميدم

كه با چشمآت خنديدى

و منو بـه

دنياى روشن خوشبختى آوردى

دلبر

مـن متولد هزآر و روشن چشمای توام..

480700879 talab org - عکس پروفایل کارتونی دخترانه - عکس نوشته بامزه دخترانه

پروفایل حالب دخترانه

انسان‌هایی بودیم،
که به پاک کردن،
عادت داشتیم.
ابتدا اشک‌هاي‌‌مان را
پاک کردیم،
و سـپـس،
یک دیگر را…!

••••••••••

آدم یا باید عاشق باشد
یا یک رفیق ناب داشته باشد !
پاییز و حال و هوای جانانه اش به کنار
اما صدای خش خشِ برگ ها
زیر پای دونفر که باشد
معجزه می‌کند !

••••••••••

ای پادشه خوبان
داد از غم تنهایی
دل بی تو به جان آمد
وقت است که بازآیی..

305760709 talab org - عکس پروفایل کارتونی دخترانه - عکس نوشته بامزه دخترانه

عکس پروفایل خاص و جذاب برای کودکان

دست هایت را
دور من گره بزن
مرا مجبور به گفتن نامت کن
مثل نخی که
دانه هاي‌ تسبیح را دور هم
جمع کرده،
بغلم کن
من مقصدم گیسوت نباشد
همه ی ي دوستت دارم هایم می ریزند
گم می‌شوند…

••••••••••

فکر نکنید هر کس کـه از راه رسید

هر کس کـه با شـما خندید

هر کس کـه چند صباحی گیر داد و پیگیر شد

میتواند رفیق شـما باشد

رفاقت جریانی ست توی خون آدم کـه یک باره میجوشد

وقت هایی کـه بداند بودنش لازم اسـت

همین بـه موقع بودن

چگونه بودن

می شود اصالت یک رفاقت

••••••••••

گیریم دستَم را وِل کردی و رفتی ..
خوب جانِ دل،
بعدِ این رفتن و رفتن،
من نَباید باشم و یک لیوان‌چای دستَت بدهم؟
خَسته می شوي خُب ..

210072085 talab org - عکس پروفایل کارتونی دخترانه - عکس نوشته بامزه دخترانه

عکس نوشته های فانتزی جدید دخترانه

عکس نوشته های دخترانه – استوری های دخترانه

عکس نوسته های زیبا نوشته دخترانه، در این دسنه از تصاویر مناسب استوری های بامزه‌ی اینستاگرامی هم می باشد و حتی این تصاویر را برای پروفایل هایتان در صفحات مجازی هم استفاده کنید زیرا دختر خانم ها نسبت به آقا پسر ها بیشتر به عکس پروفایل های خود بها می می دهند و دویت دارند خاص به نظر برسند.

 

امیدواریم که تا به اینجای کار این مطالب از نظر شما دوست داشتنی بوده باشد و با به اشتراک گذاشتن این مطالب از ما حمایت به عمل آورید.

عکس پروفایل کارتونی دخترانه – عکس نوشته بامزه دخترانه,متن دخترونه,متن دخترونه خاص,متن دخترونه شاخ,متن دخترونه زیبا,متن دخترونه شاد و شیطون,عکس نوشته دخترونه شاد,عکس نوشته دخترونه شاد و خاص,عکس نوشته دخترونه شاد باحال,عکس نوشته دخترونه شاد

 

منبع : http://picpro.ir

اشتراک گذاری مطلب

راهنما

سایت پیک پرو با هزینه های زیادی راه اندازی شده به منظور دسترسی شما به عکس پروفایل که بعضا نیاز می شود از طریق تبلیغات هزینه های جاری سایت مثل سرور و تهیه عکس ها و.. داده شود.

درباره admin :

علاقه زیادی با راه اندازی سایت دارم و سال های زیادی تلاش کردم که هر سایتی راه اندازی می کنم موفقترین آن باشم، مثل همین سایت عکس پیکپرو.

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است