برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

عکس پروفایل هنری دخترانه + متن دختر بانشاط

عکس پروفایل هنری دخترانه، و وجود و بودن دخترها در جهان الزامیست چرا که بودن آن هاست که دنیا را زیباتر کرده است.

دختر موجود عجیب و پیچیده ایست، گاهی تنها از جهان فقط یک تکیه گاه می خواهد و یک هم صحبت اما بازهم خودش را تنهای تنها می بیند.

در این قسمت از سایت پیکپرو، مجموعه ای بسیار زیبا از عکس نوشته ها و عکس پروفایل با موضوع  هنری دخترانه برای دنبال کنندگان عزیز سایت آماده کرده ایم . امیدواریم لذت ببرید.

عکس پروفایل هنری دخترانه و متن دختر بانشاط

عکس نوشته دخترونه شاخ,عکس نوشته دخترونه غمگین,عکس نوشته دخترونه خاص,عکس نوشته دخترونه تیکه دار,عکس نوشته دخترونه شاد,عکس نوشته دخترانه فانتزی

aks fantezi n - عکس پروفایل هنری دخترانه + متن دختر بانشاطaks fantezi m - عکس پروفایل هنری دخترانه + متن دختر بانشاطaks fantezi l - عکس پروفایل هنری دخترانه + متن دختر بانشاطaks fantezi k - عکس پروفایل هنری دخترانه + متن دختر بانشاطaks fantezi i - عکس پروفایل هنری دخترانه + متن دختر بانشاطaks fantezi j - عکس پروفایل هنری دخترانه + متن دختر بانشاطaks fantezi h - عکس پروفایل هنری دخترانه + متن دختر بانشاط

1583138539332 - عکس پروفایل هنری دخترانه + متن دختر بانشاط

دختــ ــر باش

دخترونه نــ ـاز کن

دخترونه فکــ ــر کن

دخترونه احســ ــاس کن

دخترونه استدلــ ــال کن

دخترونه زندگــ ــی کن

اما بدون غـم رو به اشتباه تو فرهنگ دخترونه تو جا دادن

عاشـ ــق شو، که زندگــ ــی کنی

یک عمــ ــر، زندگـــ ــی کنی

1583138542928 - عکس پروفایل هنری دخترانه + متن دختر بانشاط1583138550282 - عکس پروفایل هنری دخترانه + متن دختر بانشاط1583138552833 - عکس پروفایل هنری دخترانه + متن دختر بانشاط1583138555911 - عکس پروفایل هنری دخترانه + متن دختر بانشاط1583138560587 - عکس پروفایل هنری دخترانه + متن دختر بانشاط

زن یعنی

لبخند در هجـــوم گریه ها

آرامش وقتــــ بی قراری های مدام

عاشقانه ای هنگام غروبـــــ ، وسط میدان جنگ

زن یعنـــی

تفسیر جمله ی دوستت دارم

یعنی

خدا هم زیباستــــــ ، عجب نقاشی خوبی است

یعنی

فلسفه ی آفرینش یکــــ آغوش

خود ِ زندگی …

1583138618125 - عکس پروفایل هنری دخترانه + متن دختر بانشاط1583138620838 - عکس پروفایل هنری دخترانه + متن دختر بانشاط1583138626132 - عکس پروفایل هنری دخترانه + متن دختر بانشاط

ﻣﻨـــ ﯾﻬـــ دﺧﺘﺮﻣـــــ …

ﺑﺎ ﺗﻠﻨﮕﺮی ﺑﺎرانی ﻣﯿﺸﻮم ﺑﺎ ﮐﻠﻤﻪ ای ﻋﺎﺷﻖ♥ﻣے ﺷﻮﻣــــــــــ

↯ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎدی ﻣے ﺷﮑﻨﻤــــــــــ

زورم ﺑہ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣۍ رﺳــــــــــﺪ ﺑﻐــﺾ ﻟﻌﻨﺘےه

ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺪاد رﻧﮕﯽ ﺧﺎﻧﻪ روﯾﺎﻫﺎﯾﻢ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣـے ﻣﯿﮑﺸﻤــــــ !

ﻣﻦ دﺧﺘﺮم ﭘﺮاز راااز….ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺮا ﻧﺨﻮاﻫﯽ داﻧﺴﺖ !

ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﺷﮑﻬﺎﯾﻢ را ﻧﻤﯿﺎﺑﯽ

ﻋﺎﺷﻘـ ﻟﻮس ﺷﺪﻧﺎم ﻗہــــــــــﺮ ﮐﺮدﻧﺎم ﺣـﺴـــﻮدﺷـــﺪﻧﺎﻣـــــ

دﺧﺘﺮووﻧﮕﯽ ﻫﺎﻣﻮ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯽ ﺗﻮ دﻧﯿﺎ ﻋﻮض ﻧﻤےﮐﻨﻤــــــــــ

دﻧﯿﺎی دﺧﺘﺮوﻧﻪ رو ﻓﻘﻂ ﯾﻪ دﺧﺘﺮ ﻣے ﺗﻮﻧﻪ ﻟﻤــــــــــﺲ ﮐﻨہ

1583138630456 - عکس پروفایل هنری دخترانه + متن دختر بانشاط1583138636859 - عکس پروفایل هنری دخترانه + متن دختر بانشاط

مهم نیس پشت سرم چی میگن چون اونایی رو که برام مهمن میشناسم!

بهم میگن مغرور چون اهل کارای خجالت آور نیستم!

هــــــــر کسی رو غرق محبت نمیکنم و به هـــــــر کی از راه رسید نمیگم:دوستت دارم!

همینم که هستم.عوض نمیشم!

برای من دختر بودن یعنی همین!

وگرنه جنس آشغال و ارزون تو بازار زیااااااد پیدا میشه

1583138639531 - عکس پروفایل هنری دخترانه + متن دختر بانشاط1583138644402 - عکس پروفایل هنری دخترانه + متن دختر بانشاط1583138649802 - عکس پروفایل هنری دخترانه + متن دختر بانشاط1583138652326 - عکس پروفایل هنری دخترانه + متن دختر بانشاط

نه دوست دارم موهامو رنگ کنم

نه تا 12 شب بیرون باشم

نه خودمو تو آرایش خفه کنم!

رنگ موهام به اندازه ی کافی خاص هس!

1583138658636 - عکس پروفایل هنری دخترانه + متن دختر بانشاط1583138664067 - عکس پروفایل هنری دخترانه + متن دختر بانشاط1583138670378 - عکس پروفایل هنری دخترانه + متن دختر بانشاط1583138700144 - عکس پروفایل هنری دخترانه + متن دختر بانشاط1583139001841 - عکس پروفایل هنری دخترانه + متن دختر بانشاط

منبع : سایت پیکپرو بزرگترین سایت عکس picpro.ir