برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

عکس پروفایل تیکه انداختن با متن – عکس نوشته خفن جذاب

در عکس پروفایل تیکه انداختن با متن شما کاربران عزیز سایت پیکپرو می توانید عکس نوشته های جدید در مورد تیک انداختن در مورد موضوعات مختلف را مشاهده کنید که شامل 15 عکس نوشته همراه با متن می باشد و …

عکس پروفایل تیکه انداختن با متن

سوختم در حسرت یک یا ربت
غیر لیلا برنیامد از لبت
روز و شب او را صدا کردی ولی
دیدم امشب با منی گفتم بلی
مطمئن بودم به من سرمیزنی
در حریم خانه ام در میزنی
حال این لیلا که خوارت کرده بود
درس عشقش بیقرارت کرده بود

عکس نوشته سکوت علامت رضایت نیست

48FCC50E 1F30 41C2 970B C504A44D5FCF - عکس پروفایل تیکه انداختن با متن - عکس نوشته خفن جذاب BC391199 4407 4F5A A66F 684B1EDA61A4 - عکس پروفایل تیکه انداختن با متن - عکس نوشته خفن جذاب 5AA3235B 524B 4EE9 8EBB 473611DA460A - عکس پروفایل تیکه انداختن با متن - عکس نوشته خفن جذاب A28ABA07 1BD0 4486 AA0D 9E96BEC17D3F - عکس پروفایل تیکه انداختن با متن - عکس نوشته خفن جذاب 915E11B0 F9B9 4782 8F7E 7256B69CEC19 - عکس پروفایل تیکه انداختن با متن - عکس نوشته خفن جذاب 92CDEC69 6E9C 4B4B AEB1 C8DEDCF59858 - عکس پروفایل تیکه انداختن با متن - عکس نوشته خفن جذاب 4E5208E5 5AA1 4D86 A508 93804723F712 - عکس پروفایل تیکه انداختن با متن - عکس نوشته خفن جذاب 75F156F9 ED2E 440E AB43 41CFCEA71458 - عکس پروفایل تیکه انداختن با متن - عکس نوشته خفن جذاب DB7D12ED A90A 4DFA A4B7 9C2443F20B88 - عکس پروفایل تیکه انداختن با متن - عکس نوشته خفن جذاب 96BE47A3 CA1E 4265 9D04 F20A4CEEC800 - عکس پروفایل تیکه انداختن با متن - عکس نوشته خفن جذاب

tike andakhtan acn 1 - عکس پروفایل تیکه انداختن با متن - عکس نوشته خفن جذاب
عکس پروفایل تیکه انداختن با متن

گفت : ای دیوانه! لیلایت منم
در رگت پنهان و پیدایت منم
سال ها با جور لیلا ساختی
من کنارت بودم و نشناختی
عشق لیلا در دلت انداختم
صد قمار عشق یک جا باختم
کردمت آوارهء صحرا نشد
گفتم عاقل می شوی اما نشد

عکس نوشته معنای زنده بودنم

tike andakhtan acn 1 500x500 - عکس پروفایل تیکه انداختن با متن - عکس نوشته خفن جذاب
گفت : یا رب،از چه خوارم کرده ای..
بر صلیب عشق دارم کرده ای..
خسته ام زین عشق،دل خونم مکن
من که مجنونم،تو مجنونم نکن
مرد این بازیچه دیگر نیستم
این تو و لیلای تو…من نیستم
عکس پروفایل تیکه انداختن با متن
tike andakhtan acn 1 500x333 - عکس پروفایل تیکه انداختن با متن - عکس نوشته خفن جذاب
#یک شبی مجنون نمازش را شکست
بی وضو در کوچه لیلا نشست
عشق ، آن شب مست مستش کرده بود…
فارغ ز جام الستش کرده بود…
سجده ای زد بر لب درگاه او
پر زلیلا شد دل پر آه او
عکس پروفایل تیکه انداختن با متن

عکس نوشته سگ مظهر وفاداریست

tike andakhtan acn 2 500x500 - عکس پروفایل تیکه انداختن با متن - عکس نوشته خفن جذاب
دلارام باشد زن نیک خواه
ولیکن زن بد، خدایا پناه!
چو طوطی کلاغش بود هم نفس
غنیمت شمارد خلاص از قفس
سر اندر جهان نه به آوردگی
وگرنه بنه دل به بیچارگی
تهی پای رفتن به از کفش تنگ
عکس پروفایل تیکه انداختن با متن

عکس نوشته خدا باید از ادعای خیلیا کم کنه

tike andakhtan acn 3 500x500 - عکس پروفایل تیکه انداختن با متن - عکس نوشته خفن جذاب
نگه در نکویی و زشتی مکن
زن خوش منش دل نشان تر که خوب
که آمیزگاری بپوشد عیوب
ببرد از پری چهرهٔ زشت خوی
زن دیو سیمای خوش طبع، گوی
چو حلوا خورد سرکه از دست شوی
نه حلوا خورد سرکه اندوده روی
عکس پروفایل تیکه انداختن با متن

عکس نوشته بیت المال شدی

tike andakhtan acn 4 500x500 - عکس پروفایل تیکه انداختن با متن - عکس نوشته خفن جذاب
خدا را به رحمت نظر سوی اوست
چو مستور باشد زن و خوبروی
به دیدار او در بهشت است شوی
کسی بر گرفت از جهان کام دل
که یک‌دل بود با وی آرام دل
اگر پارسا باشد و خوش سخن
عکس پروفایل تیکه انداختن با متن

عکس نوشته نمیفهمن چقدر خوبی

tike andakhtan acn 5 - عکس پروفایل تیکه انداختن با متن - عکس نوشته خفن جذاب
◾️همانقدر که می گریانیم
شاد نمیکنیم
همانقدر که ویران میکنیم
آباد نمیکنیم
◾️همانقدر که کهنه میکنیم
تازگی نمی بخشیم
همانقدر که دور میشویم
نزدیک نمی کنیم
◾️همانقدر که آلوده میکنیم
پاک نمیکنیم
همیشه دیگران مقصرند
ما گناه نمیکنیم!!!!!
عکس پروفایل تیکه انداختن با متن

عکس نوشته آدم شی همه چی حله

tike andakhtan acn 6 - عکس پروفایل تیکه انداختن با متن - عکس نوشته خفن جذاب
همانقدر که مسخره می کنیم
احترام نمی گذاریم
همانقدر که اشتباه میکنیم
تفکر نمیکنیم
◾️همانقدر که عیب میبینیم
برطرف نمی کنیم
همانقدر که از رونق می اندازیم
رونق نمی بخشیم
◾️همانقدر که کینه به دل می گیریم
محبت نمی کنیم
همانقدر که حرف میزنیم
عمل نمی کنیم
عکس پروفایل تیکه انداختن با متن

عکس نوشته شاخ نیستم

tike andakhtan acn 7 - عکس پروفایل تیکه انداختن با متن - عکس نوشته خفن جذاب

عکس نوشته همه گفتند

tike andakhtan acn 8 - عکس پروفایل تیکه انداختن با متن - عکس نوشته خفن جذاب
انسان
بی شباهت به آب نیست
اگر بخواهد
زنـده باشـد و
زندگی ببخشد
باید جـریان داشته باشد
باید باران شود
و بر جهان ببـارد
و گرنه
مرداب میشود و میگندد…

عکس نوشته کسی رو داره که دوستش نداره

tike andakhtan acn 9 488x500 - عکس پروفایل تیکه انداختن با متن - عکس نوشته خفن جذاب
ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﭼﺮﺍ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ در ﻣﺮﺩﺍﺏ
ﮔﻞ ﻣﯿﺪهد؟؟؟
تا ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ؛
در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻫﻢ
ﻣﯿﺸود ” ﺧـــــﻮﺏ “ﺑﻮﺩ…
میشود ” زیبـــــا “بود…
” ﺷـــــﺎﺩ ” ﺑﻮﺩ…
و” ﺍﻣـــــﯿﺪ “ﺩاشت.
“ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ ﻣﺮﺩﺍﺏ”
ﻓﺪﺍﮐﺎﺭﺗﺮﯾﻦ ﮔﻞ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
زندگیتون نیلوفری

عکس نوشته دختری که

tike andakhtan acn 10 488x500 - عکس پروفایل تیکه انداختن با متن - عکس نوشته خفن جذاب
لقمان حکیم گوید:
روزی در کنار کشتزاری از گندم ایستاده بودم
خوشه هایی از گندم که از روی تکبر
سر برافراشته و خوشه های دیگری که از
روی تواضع سر به زیر آورده بودند
نظرم را به خود جلب نمودند
و هنگامی که آنها را لمس کردم،
•• شگفت زده شدم ••
خوشه های سر برافراشته را تهی از دانه
و خوشه های سر به زیر را
پر از دانه های گندم یافتم
با خود گفتم: در کشتزار زندگی نیز
چه بسیارند سرهایی که بالا رفته اند
اما در حقیقت خالی اند

عکس نوشته عشق واقعی

tike andakhtan acn 11 488x500 - عکس پروفایل تیکه انداختن با متن - عکس نوشته خفن جذاب
يک عمر در انتظاری
تا کسی را بیابی که درکت کند،
و تو را همان گونه که
هستی، بپذيرد!
و عاقبت در می يابی
که او از همان آغاز خودت
بوده ای؟!

عکس نوشته حق الناس یعنی

tike andakhtan acn 12 488x500 - عکس پروفایل تیکه انداختن با متن - عکس نوشته خفن جذاب
اگر چنانچه بزرگی به شکل انسان است
شتر میان بزرگان هم از بزرگانست
در این مقام بزرگی به قدر قیمت نیست
قبول حضرت حق هر که شد بزرگ آن است
جناب شاه نعمت‌الله ولی

عکس نوشته غمگین ترین نوع رابطه

tike andakhtan acn 13 488x500 - عکس پروفایل تیکه انداختن با متن - عکس نوشته خفن جذاب
فرق یک دوست خوب
با بهترین دوست
اینه که
اولی داستانتو میدونه
ولی
دومی کمکت میکنه بنویسیش
tike andakhtan acn 14 488x500 - عکس پروفایل تیکه انداختن با متن - عکس نوشته خفن جذاب
ضعیف ترین کلمه
“حسرت”است…
آن را نخور.
تواناترین کلمه
“دانش”است…
آن را فراگیر.
محکم ترین کلمه
“پشتکار”است…
آن را داشته باش.
سمی ترین کلمه
“غرور”است…
بشکنش.
سست ترین کلمه
“شانس”است…
به امید آن نباش.
شایع ترین کلمه
“شهرت”است…
دنبالش نرو.
لطیف ترین کلمه
“لبخند”است…
آن را حفظ کن
حسرت انگیز ترین کلمه
“حسادت”است…

عکس نوشته هر وقت مردها

tike andakhtan acn 15 488x500 - عکس پروفایل تیکه انداختن با متن - عکس نوشته خفن جذاب
ازمادرےپرسیدند:
کدام فرزندت رابیشتردوست دارے؟
مادرگفت:
بیمارِآنهاراتاوقتیکہ خوب شود،
غایب راتاوقتیکہ بازگردد،
کوچکترین راتاوقتیکہ بزرگ شود،
وهمہ آنهاراتاوقتیکہ بمیرم.

عکس نوشته چه حالی میده

tike andakhtan acn 16 488x500 - عکس پروفایل تیکه انداختن با متن - عکس نوشته خفن جذاب
براے دورے از ریا،
لاحول‌ولاقوةالاباللہ را زیاد بگویید …
براے درمان عصبانیت ،
صلوات زیاد بفرستید …
براے تمرڪز فڪر ،
لاالہ‌الااللہ زیاد بگویید …
اگر مےخواهید در ڪارتان گرہ نیفتد ؛
تا مےتوانید استغفار ڪنید …

عکس نوشته مردی که با همسرش

tike andakhtan acn 17 488x500 - عکس پروفایل تیکه انداختن با متن - عکس نوشته خفن جذاب
مغرور نباش ؛ قـبر جایگاه توست…
شما ثروتمند هستید
شما قوی هستید
شما مستقل هستید
شما به کسی نیاز ندارید
اکنون بله؛ اما در هنگام مردن اوضاع تو چگونه خواهد بود
بعد از مرگ، شما به کسی نیاز ندارید که بدن شما را بشوید
شما به کسی نیاز ندارید که شما را کفن کند
شما به کسی نیاز ندارید که جسد شما را دفن کند
و ….
و مهمتر از همه شما به کسی نیاز ندارید که نماز جنازه تان را بخواند و برای شما دعا کند
پس مغرور نباش
در این دنیا متواضع زندگی کن
بدان که شیطان هم احمق نبود بلکه مغرور بود.

عکس نوشته دختری که به

tike andakhtan acn 18 487x500 - عکس پروفایل تیکه انداختن با متن - عکس نوشته خفن جذاب
چو مردان به هم مهربانی کنیم
دمی بی ریا زندگانی کنیم
جهان منزل راحت اندیش نیست
ازل تا ابد یک نفس بیش نیست

عکس نوشته لیاقت آدم ها رو

tike andakhtan acn 19 487x500 - عکس پروفایل تیکه انداختن با متن - عکس نوشته خفن جذاب
” غـــــــــــــــرور “
هـــــــديه‌ى شيطان اسٺ
و ” دوســـــــــــــــــــٺ داشتـــــــــــــن “
هــــــــــــــــديه‌ى خــــــــــــــــداسٺ ؛
جـــــــالب ايـــن اســــــټ:
هـديه‌ى شيطان را به رخ هم ميڪشيم…
و
هديه‌ى خـداوند را از يڪديگر پنهان ميڪنيم…

عکس نوشته بغضم گرفت

tike andakhtan acn 20 - عکس پروفایل تیکه انداختن با متن - عکس نوشته خفن جذاب
گاهی شرار شرمٖ و گاهی شور شیدایی است
این آتش از هر سر که برخیزد تماشایی است.
اگر میخواهی
شخصیت واقعی
یک انسان را بشناسی
به حرفهایی که دیگران
درباره او می زنند توجه نکن
بلکه ببین او درباره
دیگران چطور صحبت می کند ..