برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

عکس پروفایل اسم ها ایرانی جدید پارس3

در عکس پروفایل اسم ها ایرانی جدید پارس3 شما می توانید جدیدترین طراح های روز سایت پیکپرو را در قالب طرح های درخواستی کاربران به صورت رایگان را مشاهده کنید و …

عکس پروفایل اسم ها ایرانی جدید پارس3

می خندی و لباس شب از شهر می دری
می خندی و لباس شب از شهر می دری
اینــگونه در نظام جهـــان دست می بری!
دامن خلیج، چهره خزر، مو هزار چم
در یک نگاه پنجره ای رو به کشوری
خواهان “پهلوی” شده این شهر، .بلکه تو

عکس اسم نیلوفر و محمدرضا

 

عکس اسم اسماء و ماجد

 

عکس اسم مسلم و فاطمه

 

عکس اسم حامد و فاطمه

 

عکس اسم مریم و فرشید

 

عکس اسم زهرا و پوریا

 

عکس اسم مسعود و فهیمه

 

عکس اسم کریم و کوثر

 

عکس اسم دوستت دارم کریم

 

عکس اسم مائده و سعید

 

عکس اسم سیما

 

عکس اسم مهوش

 

عکس اسم هنگامه

 

عکس اسم طیبه

 

عکس اسم مهدیه

 

عکس اسم آمنه

 

عکس اسم مائده

 
 

عکس اسم محمد علی

 
 

عکس اسم المیرا

 

عکس اسم سیمین

 

عکس اسم یاسی

 

عکس پروفایل اسم ها ایرانی جدید پارس3
عکس پروفایل اسم ها ایرانی جدید پارس3

عکس اسم اعظم

 

عکس اسم شهریار

 

عکس پروفایل اسم ها ایرانی جدید پارس3
عکس پروفایل اسم ها ایرانی جدید پارس3

عکس اسم سارا

 

عکس پروفایل اسم ها ایرانی جدید پارس3
عکس پروفایل اسم ها ایرانی جدید پارس3

عکس اسم مهرداد

 

عکس پروفایل اسم ها ایرانی جدید پارس3
عکس پروفایل اسم ها ایرانی جدید پارس3

عکس اسم محبوبه

سرمست شد نگارم بنگر به نرگسانش
مستانه شد حدیثش پیچیده شد زبانش
گه می‌فتد از این سو گه می‌فتد از آن سو
آن کس که مست گردد خود این بود نشانش
چشمش بلای مستان ما را از او مترسان
من مستم و نترسم از چوب شحنگانش
ای عشق الله الله سرمست شد شهنشاه
برجه بگیر زلفش درکش در این میانش
اندیشه‌ای که آید در دل ز یار گوید
جان بر سرش فشانم پر زر کنم دهانش

عکس اسم مهدی و زهرا

یوسف گمگشته بازآید به کنعان، غم مخور
مطمئنم! چون که توی فیلم هم این‌گونه بود!

عکس اسم فاطمه و محمد

مدعی خواست که آید به تماشاگه راز
خانمش زنگ زد و گفت شلوغ است نرو

برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر
لیلی آمد دم در،گفت:بیا برق آمد!

عکس اسم عسل و علیرضا

 

ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم
اما نه فرت و فرت! که یکبار دیده ایم!

عکس اسم دوستت دارم محمد

 

رفته ام بیرون من از کاشانه ی خود غم مخور
تا مگر بینم رخ جانانه ی خود غم مخور
بشنوی پاسخ ز حافظ گر که بگذاری پیام
زان زمان کو باز گردد خانه ی خود غم مخور

عکس اسم مهتاب و متین


 
یا دست کم بخاط من دیرتر برو
دارم نگاه می کنم و حرص می خورم
امشب قشنگ تر شده ای – بیشتر نشو
کاری نکن که بشکنی امـ…ا شکسته ای
حالا شکستنی ترم از شاخه های مو
موضوع را عوض بکنیم از خودت بگو –
به به مبارک است :دل خوش – لباس نو
دارند سور وسات عروسی می آورند
از کوچه های سرد به آغوش گرم تو
×××
هی پا به پا نکن که بگویم سفر به خیر
مجبور نیستی که بمانی …