برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

عکس نوشته زیبا و خاص – عکس پروفایل دخترانه کارتونی

در این مطلب از سایت عکس نوشته و عکس پروفایل پیکپرو به عکس نوشته های زیبا و خاص دخترانه برای پروفایل پرداخته ایم. در این آلبوم زیباترین و ناب ترین عکس نوشته های دخترانه را برای پروفایل خود می توانید پیدا کنید. برای دانلود و دیدن ادامه مطلب لطفا با ما همراه باشید.

عکس نوشته زیبای دخترانه

aks khoshgel baray profile 2 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی 
aks khoshgel baray profile 21 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

برای یک روز هم که شده ؛
دنبال چیزهایی که نداری نرو !
از چیزهایی که داری لذت ببر

aks khoshgel baray profile 22 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

اگر شاد بودی، آهسته بخند تا غم بیدار نشود
و اگر غمگین بودی، آرام گریه کن تا شادی نا امید نشود

aks khoshgel baray profile 23 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

لبخند بزن خوبِ من! نگاه کن؛
روی شیشه‌های پنجره طرحی از صبح کشیده‌ام و بهار را از جزیره‌ی سبز خیالم بیرون آورده‌ام تا در حوالی چشم‌های تو اطراق کند، دیوارها را نمی‌بینی که سبز شده‌اند؟ همین روزهاست که چراغ‌های خانه شکوفه‌کنند، کتاب‌ها گل بدهند، سقف بشکافد و آسمان بریزد روی فرش…
همین‌روزهاست که خورشید از پشت شیشه‌های نازک پنجره، داغ‌تر از همیشه به زمستان تنهایی‌مان بتابد.
همین‌روزهاست که خوشبخت شویم…
لبخند بزن خوبِ من! گنجشک‌ها برای تماشای لبخند‌های تو صف کشیده‌اند و پروانه‌ها به شوق لمس لبخندهای تو، خیرات می‌دهند. لبخند بزن که لبخندهای تو طلوع دوباره‌ی آفتاب را، تسریع می‌کند.
غمگین نباش که بهار نمرده و خورشید هنوز زنده‌است،
ریشه‌ها در عمق همین خاک آرمیده‌اند و ابرها بالای همین آسمان روی دریچه‌های آبی بارش ایستاده‌اند!
هرلحظه ممکن است بهار برگردد، هر لحظه ممکن است آفتاب بتابد، هرلحظه ممکن است خوشبخت شویم…
لبخند بزن که شاخه‌ها با لبخند‌های تو سبز می‌شوند،
لبخند بزن که حال بهار با لبخندهای تو خوب می‌شود،
لبخند بزن

aks khoshgel baray profile 7 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

********************

aks khoshgel baray profile 8 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

********************

aks khoshgel baray profile 9 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

********************

aks khoshgel baray profile 10 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

‌نمیتوانم به تو بگویم:
“دوستت دارم”
اما میتوانم
وقتی به خواب رفته‌ای
در سکوت،
با لب‌هایم روی پیشانی‌ات بنویسمش
تا انگشت های رویاهایت آن را بردارند

aks khoshgel baray profile 11 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

********************

aks khoshgel baray profile 12 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

********************

aks khoshgel baray profile 13 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

********************

aks khoshgel baray profile 14 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

********************

aks khoshgel baray profile 15 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

********************

aks khoshgel baray profile 16 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

********************

aks khoshgel baray profile 17 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

********************

aks khoshgel baray profile 18 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

********************

aks khoshgel baray profile 19 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

********************

aks khoshgel baray profile 20 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

********************

aks khoshgel baray profile 3 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

کسی که روی تو دیده ست حال من داند
که هرکه دل به تو پرداخت صبر نتواند

aks khoshgel baray profile 4 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

********************

aks khoshgel baray profile 5 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

********************

aks khoshgel baray profile 6 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

********************

aks khoshgel baray profile 29 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

 ********************

aks khoshgel baray profile 30 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

  ********************

aks khoshgel baray profile 31 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

گاهی دلت میخواهد
از دید بعضی ادم ها پنهان بمانی
ادم هایی که مدام
توی زندگیت سرک می کشند
و با ژست صمیمیت
داشته هایت را می شمرند.
احساسات را خط کشی می کنند.
اشتباهاتت را سرزنش می کنند.
به چیز هایی که خود ندارند
حسادت می کنند…
دست می گذارند روی نقطه ضعف هایت
و ان را بزرگ و بزرگتر می کنند
و هر کاری لازم باشد می کنند
تا تو را کوچک و بی رنگ
کدر نشان دهند…
فریب ظاهرشان را نخور…
این ادم ها ، اینه نیستند !
شیشه خرده اند

toptoop.irD8B2DB8CD8A8D8A7D8AAD8B1DB8CD98620D8B9DAA9D8B320D987D8A720D988D8A7D8B3D98720D9BED8B1D988D981D8A7DB8CD984 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

 ********************

toptoop.irD8B9DAA9D8B320D9BED8B1D988D981D8A7DB8CD984 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

 ********************

toptoop.irD985D8ACD985D988D8B9D98720D8AAD8B5D8A7D988DB8CD8B120D982D8B4D986DAAF20D8A8D8B1D8A7DB8C20D9BED8B1D988D981D8A7DB8CD984 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

 ********************

toptoop.irD9BED8B1D988D981D8A7DB8CD98420D987D8A7DB8C20D8B2DB8CD8A8D8A720D98820D8ACD8AFDB8CD8AF - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

 ********************

toptoop.irD9BED8B1D988D981D8A7DB8CD984D985 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

 ********************

toptoop.irD8B9DAA9D8B320D988D8A7D8B3D98720D9BED8B1D988D981D8A7DB8CD98420D8B2DB8CD8A8D8A7D8AAD8B1DB8CD98620D987D8A7 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

 ********************

toptoop.irD8B9DAA9D8B320D9BED8B1D988D981D8A7DB8CD984202 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

 ********************

toptoop.irD8B9DAA9D8B320D9BED8B1D988D981D8A7DB8CD984203 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

 ********************

toptoop.ir20D8AAD8B5D8A7D988DB8CD8B120HD20D8AFD8B120D9BED8B1D988D981D8A7DB8CD98420 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

 ********************

toptoop.irD8B9DAA9D8B320D9BED8B1D988D981D8A7DB8CD984204 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

 ********************

toptoop.irD8B9DAA9D8B320D9BED8B1D988D981D8A7DB8CD984205 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

 ********************

toptoop.irD8B9DAA9D8B320D9BED8B1D988D981D8A7DB8CD984206 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

********************

toptoop.irD8B9DAA9D8B320D9BED8B1D988D981D8A7DB8CD9842012 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

 ********************

toptoop.irD9BED8B1D988D981D8A7DB8CD98420D8AFD8AED8AAD8B1D8A7D986D987 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

 ********************

toptoop.irD8B9DAA9D8B320D9BED8B1D988D981D8A7DB8CD9842013 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

 ********************

toptoop.irD8B9DAA9D8B320D9BED8B1D988D981D8A7DB8CD98420D8A8D8B1D8A7DB8C20D988D8A7D8AAD8B3D8A7D9BE - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

 ********************

toptoop.irD8B9DAA9D8B320D9BED8B1D988D981D8A7DB8CD9842014 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

 ********************

toptoop.irD8B9DAA9D8B320D9BED8B1D988D981D8A7DB8CD9842015 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

 ********************

toptoop.irD8B9DAA9D8B320D9BED8B1D988D981D8A7DB8CD9842017 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

 ********************

toptoop.irD8B9DAA9D8B320D9BED8B1D988D981D8A7DB8CD9842016 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

   ********************

toptoop.irD8B9DAA9D8B320D9BED8B1D988D981D8A7DB8CD9842018 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

  ********************

toptoop.irD8B9DAA9D8B320D9BED8B1D988D981D8A7DB8CD9842011 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

********************

aks khoshgel baray profile 28 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی

این روزا کمتر به افکار منفی بها بدیم:)
با همدیگه به مهربون ترین شکل ممکن رفتار کنیم جوری که دوست داریم باهامو برخورد بشه.جوری که دوست داریم دوستمون داشته باشن همو دوس داشته باشیم
دنیا الان بیشتر از هر وقت دیگه ای به محبت و عشق احتیاج داره.تو اون نور باش‌..‌.
تو اون کسی باش که رنگین کمونه بعد بارونه:)
ستاره ی طلایی توی شب باش و زیبایی و عشق ببخش بزار قشنگیا برن توی قلبت
حالمون بهتر و بهتر و بهتر بشه….
تا اینکه عالی بشه❤
هوای همو داشته باشیم

aks khoshgel baray profile 27 - عکس نوشته زیبا و خاص - عکس پروفایل دخترانه کارتونی