برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

عکس نوشته خیانت و نامردی جدید

در عکس نوشته خیانت و نامردی جدید شما کاربران عزیز سایت پیکپرو می توانید جدیدترین عکس نوشته های پروفایل در مورد خیانت و نامردی را به صورت خیلی زیبا مشاهده کنید و …

عکس نوشته خیانت و نامردی جدید

گر هیچ ترا به خیانت میل سوی ماست بگو
ورنه که رهی عاشق و تنها است بگو
گر هیچ مرا در دل تو خیانت جاست بگو
گر هست خیانت بگو نیست بگو راست بگو

ﺑﯿﮕﻨﺎﻩ ﭘﺎﯼ ﺩﺍﺭ ﺭﻓﺖ
ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎﻻﯼ ﺩﺍﺭ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ!
ﭼﺎﻗﻮ ﺩﺳﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﯾﺪ
ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﮔﻞ ﻧﮑﺮﺩ.
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﻭﺭﯼ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻧﯿﺎﻭﺭد
ﺩﺭ ﻭ ﺗﺨﺘﻪ ﻫﻢ
ﺍﺻﻼ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻮﺭ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ.
ﺑﺎﺭ ﮐﺞ ﻫﻢ ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﺭﺳﯿﺪ.
ﺑﻪ ﺩﻋﺎﯼ ﮔﺮﺑﻪ ﮐﻮﺭﻩ ﻋﺠﺐ ﺑﺎﺭﻭﻧﯽ ﺍﻭﻣﺪ.
ﺗﺎﺯﻩ
ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺎﺭﯼ ﻫﻢ ﻋﯿﺐ ﮐﺮﺩ.
ﻣﺎﻩ ﻫﻢ ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﺯﯾﺮ ﺍﺑﺮ ﭘﻨﻬﻮﻥ ﻣﻮﻧﺪ
ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺁﻭﺭﺩ
ﻭ ﻇﻠﻢ ﻣﻮﻧﺪﮔﺎﺭ ﺷﺪ.
ﺍﻧﮕﺎﺭ
ﺩﻭﺭﻩ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻋﺠﺐ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻋﺠﯿﺒﯽ!

از همان روزی که دست حضرت قابیل
گشت آلوده به خون حضرت هابیل
از همان روزی که فرزندان آدم
زهر تلخ دشمنی در خون شان جوشید
آدمیت مُرد !
گرچه آدم زنده بود
از همان روزی که یوسف را برادرها به چاه انداختند
از همان روزی که با شلاق و خون دیوار چین را ساختند
آدمیت مُرده بود !

دیگه روانشناسی جواب نمیده
باید جانورشناس باشی ،
تا بعضیارو بشناسی!

حقیقت این است که بی‌سوادی از میان نرفته
فقط این روزها
بی سواد ها خواندن و نوشتن فرا گرفته اند.

آرامش یعنی میان صدها مشکل
خیالت نباشد…
لبخند بزنی
چون می دانی خدایی داری
که هوایت را دارد
که با بودنش همه چیز حل می شود

آن دوست که بی وفاست، دشمن به از اوست
آن سکه که بی بهاست،آهن به از اوست
آن کس که نمک خورد،و نمکدان بشکست
در مکتب رندان جهان،سگ به از اوست

تقدیم به خاص ترین مخاطبم که
” مادر “نوشته میشود
” فرشته” خوانده میشود
زندگی من برسه اصل استواراست
“نگاه مادرم”
“لبخندمادرم”
“دعای مادرم”

‏گاهی از دستفروشان چیزی بخرید حتی اگر نیاز ندارید.
‏ایناهمان کسانی هستن که نمی توانن گدایی کنن

عطر خوش چای و پولکی برمیگشت
آن خاطره ها یکی یکی برمیگشت
من بودم و مادری که دنیایم بود
ای کاش دوباره کودکی برمیگشت

خیاطی میگفت:
اگر شبها جیبهای لباسها رو خالی کنین، لباسها زیباتر میمونن و بیشتر عمر میکنن.
خالی کردن ذهن هم همینه!
در طول روز مجموعه ای از آزردگی،
پشیمونی و اضطراب را جمع میکنیم.
انباشته شدن اینها،
ذهن را سنگین میکند
ذهنمان را پاک کنیم
تا دنیای زیباتری بسازیم.
متفاوت بیاندیشیم

پدر نقاش عجیبی ست رنج هایی می کشد
که هیچ کجا ندیده اید خواستید سری به آثارش بزنید
کمی به مادر خیره شوید او تمامشان را به جان خریده است

اشتباه تو تنها به دام انداختن کبوتر نبود !
تو گندم را بی اعتبار کردی …

 خیانت

خیانت واژه ی تلخی ست ، حقیقتی زهرآگین …
فرود دشنه پی در پی بر پیکره ی دوستت دارم ها …
هرگز تبرئه ای نیست آنکه را که چنین به کشتن قلب آهنگین عشق برخاست

ترکت میکنم ، تا هر سه راحت شویم
من ، تو و رقیبم
من از قید تو ، او از قید من و تو از قید خیانت …

خیانت

بی وفایی کن وفایت می کنند
با وفا باشی خیانت می کنند
مهربانی گرچه آیینه ی خوشیست
مهربان باشی رهایت می کنند

ای نارفیق به کدامین گناه ناکرده تازیانه می زنی بر اعتمادم ؟
زیر پایم را زود خالی کردی …
سلام پر مهرت را باور کنم یا پاشیدن زهر خیانتت را ؟

نمی بخشمت به خاطر تمام خنده هایی که از صورتم گرفتی
به خاطر تمام غم هایی که بر صورتم نشاندی
نمی بخشمت به خاطر دلی که برایم شکستی
به خاطر احساسی که برایم پر پر کردی
نمی بخشمت به خاطر زخمی که با خیانت بر وجودم  تا ابد نشاندی

حیران شده ی گریه ی پنهانی خویشم
آرامشی از لحظه ی طوفانی خویشم
پنهان شدی و فکر  خیانت به سرم زد
شرمنده ی این حالت شیطانی خویشم

اگر کسی یکبار به تو خیانت کرد این اشتباه از اوست
اگر کسی دوبار به تو خیانت کرد این اشتباه از توست !
(شکسپیر)

 خیانت

نفرین به تو که با زیباترین نقاب به چهره  دوست درآمدی
نفرین بر آن مرامی که اینگونه  به اعتمادم خیانت کرد
نمی بخشمت …

تو روزگار رفته ببین چی سهم ما شد
از عاشقی تباهی
از زندگی مصیبت
از دوستی شکست
و از سادگی خیانت

نه تو دروغگو نیستی
من حواسم پرت است!
گفته بودی دوستم داری بی اندازه
خوب که فکر می کنم
تازه می فهمم که “بی اندازه” یعنی چه!

خودت خوب می دانی !؟ به رویت نیاوردم !
از همان زمانی که جای  تو  به من  گفتی :  شما
فهمیدم پای او در میان است

خیانت

اگر روزی دشمن پیداکردی ، بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی
اگر روزی تهدیدت کردند ، بدان دربرابرت ناتوانند
اگر روزی خیانت دیدی ، بدان قیمتت بالاست

عکس نوشته خیانت و نامردی جدید 96
عکس نوشته خیانت و نامردی جدید 96

به تو که فکر می کنم
بی اختیار به حماقت خود لبخند می زنم
سیاه لشکری بودم در عشق تو
و فکر می کردم بازیگر نقش اولم
تسلیت قلب صبورم …

عکس نوشته خیانت و نامردی جدید 96
عکس نوشته خیانت و نامردی جدید 96

آنان که بودنت را قدر نمی دانند
رفتنت را نامردی می خوانند

خیانت

اینجا زمین است ، زمین گرد است !
تویی که مرا دور زدی
فردا به خودم خواهی رسید
حال و روزت دیدنیست …

عکس نوشته خیانت و نامردی جدید 96
عکس نوشته خیانت و نامردی جدید 96

هر روز این عشق یک طرفه را طی می کنم
یکبار هم تو گامی بدین سو بردار
نترس جریمه اش با من !

 خیانت

دوستت دارم را برای هر دویمان فرستادی
هم من ، هم او
خیانت میکردی یا عدالت ؟!!

عکس نوشته خیانت و نامردی جدید 96
عکس نوشته خیانت و نامردی جدید 96

از حساب و کتاب بازار عاشقی هیچ گاه سر در نیاوردم
و هنوز نمی دانم چگونه می شود هربار که تو بی دلیل ترکم می کنی
من بدهکارت می شوم !

خیانت

همیشه سکوتم به معنای پیروزی تو نیست
گاهی سکوت می کنم تا بفهمی چه بی صدا باختی

عکس نوشته خیانت و نامردی جدید 96
عکس نوشته خیانت و نامردی جدید 96

مشکل از تو نبود از من بود
با کسی درد و دل می کردم
که سمعک هایش را پیش دیگری جا گذاشته بود

خیانت

بی وفا ! دست از سر دل سادم بردار
بعد از دیدنت با اون یکی شده بیدار
همه پرستاری هات بخوره تو سرت
بعد از تو شدم از عشق بیزار

عکس نوشته خیانت و نامردی جدید 96
عکس نوشته خیانت و نامردی جدید 96

من از عشق گفتم
تو مدل ماشینم را پرسیدی
من از محبت گفتم
تو محل زندگیم را پرسیدی
من از دوست داشتن گفتم
تو وضعیت حساب بانکیم را جویا شدی
من از ارزش ها گفتم ارزش هایی که قیمت ندارند
اما تو قیمت ارزش ها را با آهن و کاغذ برابر کردی !!!

سه چیز تحملش خیلی سخته؛
حق با تو باشه
ولی بهت زور بگن!
بدونی دارن بهت دروغ میگن
نتونی ثابت کنی!
نتونی حرف دلتو بزنی
و مجبور باشی سکوت کنی!

متن خیانت ,متن نامردی,عکس نوشته خیانت , عکس نوشته نامردی جدید , عکس پروفایل خیانت , عکس پروفایل نامردی